5 سال است به صورت حرفه ای در وب فعالیت میکنم با بیشترین آزمون خطا و بیشترین شکست هدفم از ساخت لرن فرا ایجاد یک پلتفورمی برای آموزش های جامع بود آموزشی هایی که خیلی از افراد نمیتونن هزینه ای برای دوره های بسیار گران بپردازن .

 

همیشه دوست داشتم یه بستر در وب ایجاد کنم که همه در کنار هم برای هم با هم به پیشرفت هایمان کمک کنیم این رویا رو در لرن فرا بنا کردم

امیرحسین کرمی

برای به موقع پیوستن یک رویا یک اراده نیاز است بدون ترس از شکست